1. STATUT PRZEDSZKOLA 2020

2. PROCEDURY W PRZEDSZKOLU

3. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU DZIECKA SPRAWIAJĄCEGO TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE I/LUB PRZEJAWIAJĄCEGO ZACHOWANIA AGRESYWNE

4. KODEKS PRZEDSZKOLAKA

5. PRAWA DZIECKA 

6. PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

7.BEZPIECZNA SZKOŁA. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów. Poradnik MEN

8. PROCEDURA dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19

9. PROCEDURA dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 aneks aktualna od 05. 06. 2020

10. PROCEDURA dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 aneks aktualna od 05. 07. 2020

11. PROCEDURA dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 aktualna od 30.11.2021

12. PROCEDURA dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 aktualna od 30.11.2021

13. PROCEDURA dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 aneks z dnia 11.02.2022.

14. PROCEDURA dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 aneks z dnia 14.03.2022

15. PROCEDURA dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 aneks z dnia 05.04.2022

 

 

 

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola