DYREKTOR
_____________

Violetta Kowalik

 • nauczyciel dyplomowany;
 • mgr pedagogiki, licencjat pedagogika przedszkolna;
 • kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą;
 • studia podyplomowe w zakresie “Logopedia szkolna i przedszkolna”.

KRASNALE
______________

Marta Wrona

  • nauczyciel  kontraktowy.
  • mgr pedagogiki, licencjat w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

kontakt: mwrona@p13.lublin.eu

 

Violetta Kowalik 

 • nauczyciel dyplomowany;
 • mgr pedagogiki, licencjat pedagogika przedszkolna;
 • kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą;
 • studia podyplomowe w zakresie “Logopedia szkolna i przedszkolna”.

kontakt: vkowalik@p13.lublin.eu

WIEWIÓRKI
______________

Barbara Zelent – Lipińska

 • nauczyciel mianowany;
 • mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego;
 • studia podyplomowe w zakresie Diagnoza i terapia trudności szkolnych i wad wymowy.

kontakt: bzelent@p13.lublin.eu

Eliza Kowalik

 

kontakt: ekowalik@p13.lublin.eu

PSZCZÓŁKI

______________

Katarzyna Dziekan

 • nauczyciel stażysta
 • mgr pedagogiki specjalnej o specjalności resocjalizacja z socjoterapią;
 • studia podyplomowe w Zakresie przygotowania pedagogicznego;
 • studia podyplomowe w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego;
 • studia podyplomowe w zakresie Edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu z elementasmi integracji sensorycznej. 

kontakt: kdziekan@p13.lublin.eu

Eliza Kowalik

 • nauczyciel stażysta
 • mgr pedagogiki 

kontakt: ekowalik@p13.lublin.eu

LEŚNE LUDKI
______________

Agnieszka Zborowska

 • nauczyciel dyplomowany
 • mgr pedagogiki, licencjat z  pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • studia podyplomowe w zakresie pedagogiki Marii Montessori.

kontakt: azborowska@p13.lublin.eu

 •  

 

Małgorzata Gułaś

 • nauczyciel mianowany
 • mgr pedagogiki wychowawczo opiekuńczej,
 • studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej
 • studia podyplomowe w zakresie Diagnoza i terapia trudności szkolnych i wad wymowy.

kontakt: mgulas@p13.lublin.eu

BIEDRONKI
______________

Beata Rudzińska

 • nauczyciel dyplomowany;
 • mgr pedagogiki w zakresie kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego;
 • kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

kontakt: brudzinska@p13.lublin.eu

Anna Lato

 • nauczyciel dyplomowany;
 • mgr pedagogiki w zakresie kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego.

kontakt: alato@p13.lublin.eu

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

 ZAJĘCIA DODATKOWE

KATECHEZA

 

LOGOPEDIA

Aneta Wolska

 • nauczyciel kontraktowy;
 • mgr logopedii z audiologią.

awolska@p13.lublin.eu

MUZYKA Z RYTMIKĄ

Maria Wrońska

 • nauczyciel dyplomowany
 • mgr edukacji muzycznej

kontakt: mwronska@p13.lublin.eu

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola