Zajęcia z muzyki przeprowadzone w naszej grupie miały za zadanie kształcić umiejętność odbierania muzyki. Podczas zajęć dzieci rozwijały poczucie rytmu ,wrażliwość słuchową, a także ekspresję ruchową. Wykorzystanie materiałowych chusteczek podczas zabawy dostarczyło dzieciom wiele radości. Zajęcia przyczyniły się do doskonalenia umiejętności współuczestnictwa w grupie i w zabawie.

Barbara Bartnik

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola