Dnia 13.09. dzieci z gr. V „Leśne Ludki” uczestniczyły w wycieczce do Dworku Wincentego Pola. Przedszkolaki z zainteresowaniem oglądały wystawy w poszczególnych pomieszczeniach dworku szlacheckiego połączone z prezentacją biografii Wincentego Pola. Pani przewodnik przybliżyła dzieciom eksponaty muzealne związane z rodziną Wincentego Pola : rękopisy poety, fotografie, zbiory dokumentów i pamiątek. Przedszkolaki z zaciekawieniem oglądały kolekcję zgromadzonych globusów. Wycieczka przyczyniła się do bezpośredniego obcowania dzieci ze sztuka muzealna oraz dostarczyła niezapomnianych wrażeń.

Barbara Bartnik

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola