W piątek 31 marca odwiedziła nas Krzczonowska Regionalna Grupa Obrzędowa. Regionaliści ubrani w ludowe stroje Krzczonowskie opowiedzieli nam o Wielkanocnych tradycjach charakterystycznych dla regionu lubelskiego. Krzczonów słynie bowiem nie tylko ze stroju Krzczonowskiego, ale także z kilku metrowych palm, które wykonywane są przez rodziny lub Koła Gospodyń Wiejskich i prezentowane podczas procesji Niedzieli Palmowej. Po teoretycznym wstępie przystąpiliśmy do pracy – każdy przedszkolak otrzymał materiały do uwicia palmy. Dzieci z zaciekawieniem wykonywały każde powierzone im zadanie. Cel kultywowania tradycji i zwyczajów Wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz rozbudzanie zainteresowań młodego pokolenia kulturą ludową i tradycjami Lubelszczyzny został osiągnięty. Każde dziecko zabrało ze sobą do domu piękną, własnoręcznie wykonaną palmę.

Natalia Bartoszek

     

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola