Szanowni Rodzice,

Serdecznie zapraszamy w dniu 1 września 2022 r (tj. czwartek) wszystkie Dzieci zakwalifikowane do naszego Przedszkola na nowy rok szkolny 2022/2023.

Przyprowadzanie – w godz. 6.00 – 8.15, odbieranie  –  do godz. 17.00

Informujemy, że na terenie naszej placówki obowiązują Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki dotyczące przedszkoli. W związku z powyższym prosimy o postępowanie zgodnie z obowiązującą w naszej placówce Procedurą dotyczącą działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 opracowaną  na podstawie w/w wytycznych. Wymieniona Procedura jest na bieżąco aktualizowana                     i podawana Państwu do wiadomości (tablica ogłoszeń, drzwi wejściowe do placówki, strona internetowa przedszkola, dziennik elektroniczny). W celu MAKSYMALNEJ OCHRONY ZDROWIA Dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola, Pracowników Przedszkola, Rodziców i innych osób przebywających na naszym terenie  – PROSIMY O PRZESTRZEGANIE WSZELKICH REKOMENDACJI ORAZ ZAKAZÓW I NAKAZÓW związanych z w/w Procedurą.

WAŻNE!!!!! Do Przedszkola prosimy przyprowadzać WYŁĄCZNIE dzieci zdrowe.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z dokumentami obowiązującymi w naszej placówce, w szczególności ze Statutem, Podstawą programową wychowania przedszkolnego, Procedurami, Kodeksem Przedszkolaka oraz innymi  – znajdującymi się na stronie internetowej naszej placówki w zakładce O NAS – dokumenty przedszkola.

Szczegółowe informacje i ustalenia nt. pobytu dzieci w Przedszkolu nr 13 będą omówione na zebraniu organizacyjnym z Dyrektorem i Nauczycielami w dniu 05 września 2022 r. od godz. 16.00.     

Przebieg zebrania:

  1. Spotkanie z Dyrektorem i Nauczycielami – g. 16.00 – 17.00
  2. Spotkanie z Nauczycielami w grupach – od g. 17.00

Ponadto informujemy, że 1 września 2022 Rodzice dzieci nowoprzyjętych otrzymają indywidualny kod dla dziecka, którym będą się posługiwać dwukrotnie w ciągu dnia – rejestrując na tabletach znajdujących się w holu – godzinę wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola. We wrześniu otrzymacie Państwo również numer konta swojego dziecka, na który należy dokonywać opłat za przedszkole. Pierwsza opłata do 10. października 2022 (za wrzesień 2022 – kwota będzie podana sms-em na numer telefonu Rodzica). Prosimy o terminowe wpłaty.

 

 

Z poważaniem

 Dyrektor, Nauczyciele oraz Pracownicy administracyjno – obsługowi Przedszkola nr 13

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola