Lublin, dn. 18.10.2021 r.

DRODZY RODZICE

Przypominam, że z powodu bardzo dużego wzrostu zakażeń COVID-19, działając zgodnie z Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, jak też zgodnie z Procedurą p/covidową oraz wieloma Apelami Lubelskiego Kuratora Oświaty – p. Teresy Misiuk, Wojewody Lubelskiego – p. Lecha Sprawki oraz Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania – p. Ewy Dumkiewicz – Sprawki – zostają zawieszone wszystkie formy zajęć dla dzieci dodatkowo płatnych (warsztaty, wycieczki, teatrzyki na żywo, inne) – do czasu unormowania się sytuacji epidemicznej.

Cele decyzji:

  • Minimalizowanie ryzyka zakażenia chorobą Sars-Cov-2, tym samym większa możliwość uniknięcia zamykania całej placówki lub jej części (grup) jak to dzieje się obecnie w wielu szkołach i przedszkolach,
  • Konieczność dbania o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci i pracowników

Jednocześnie przypominam wszystkim Państwu o:

Możliwości zgłaszania do nauczycieli/dyrektora wszystkich uwag dotyczących własnego dziecka czy spraw dotyczących naszego Przedszkola,

Informacje można uzyskać:

  • osobiście w placówce,
  • telefonicznie 81 747 29 58
  • mailowo:

dyrektor  poczta@p13.lublin.eu

nauczyciele  –   maile służbowe  – na stronie internetowej Przedszkola nr 13 (www.p13.lublin.eu) w zakładce KADRA

  • Poprzez dziennik elektroniczny

Proszę również Państwa z Trójek Grupowych wybranych na zebraniu 04.10.2021 r. o monitorowanie i zgłaszanie do dyrektora lub nauczycieli ewentualnych uwag czy problemów Rodziców w poszczególnych grupach celem wspólnego ich wyjaśniania i rozwiązywania.   

Z poważaniem

Violetta Kowalik – dyrektor Przedszkola nr 13

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola