UWAGA RODZICE

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 31 grudnia 2002  r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny                           w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz.U. z 2020 r., poz. 1604) przypominam, że dyrektor Przedszkola nr 13  za zgodą  organu prowadzącego oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie może zawiesić zajęcia dla całej placówki lub konkretnych oddziałów na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci.

W związku z powyższym we wskazanym terminie cała placówka lub konkretne oddziały mogą być zamknięte – dzieci nie przychodzą. Rodzice będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego ZUS.

Jednocześnie proszę o systematyczne sprawdzanie swojej poczty elektronicznej oraz informacji przekazywanych Państwu za pośrednictwem dziennika elektronicznego w celu szybkiej komunikacji w relacjach rodzic –przedszkole.

Z poważaniem

Violetta Kowalik – dyrektor Przedszkola nr 13

 

 

 

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola