W czwartek 23.02.2017 r. Rodzice Huberta z grupy ,,Leśnych Ludków” poprowadzili warsztaty dla wszystkich dzieci z naszego przedszkola z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem. Jednak bardzo często w sytuacjach zagrożenia nie wiemy jak się zachować i jak pomóc osobie, która potrzebuje tej pomocy. Boimy się lub nie posiadamy wystarczającej wiedzy i umiejętności. Należy więc wprowadzać do przedszkola tematykę pierwszej pomocy i oswajać z nią najmłodszych. Dzieci często nie posiadają oporów i nie odczuwają strachu, działają instynktownie. Z tego powodu należy już od najmłodszych lat instruować je, jak trzeba zachować się w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje pomocy.

Podczas zorganizowanego w przedszkolu spotkania dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały demonstrowane czynności ratownicze.

 Dzieci pod czujnym okiem Pana Ratownika mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych. 

Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Po tej lekcji dzieci już wiedzą, na czym polega ich rola w sytuacji, kiedy trzeba komuś pomóc. Wystarczy poszkodowanego położyć w bezpiecznej pozycji, przykryć czymś ciepłym i zadbać by był spokojny. Potem wezwać  karetkę lub kogoś dorosłego i powiadomić o zdarzeniu. 

 Była to doskonała lekcja – praktyczne przekazywanie wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt- ratowanie życia.

 

 Serdecznie dziękujemy Rodzicom Huberta za poprowadzenie warsztatów.

 

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola