Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa lubelskiego

W załączeniu przekazuję Państwu wykaz bezpłatnych telefonów – przydatnych infolinii z zakresu wsparcia psychologicznego i poradnictwa – do wykorzystania oraz upowszechnienia w szkołach.

Z wyrazami szacunku
Teresa Misiuk
Lubelski Kurator Oświaty

 NUMERY POMOCOWE

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola