Ruch to zdrowie !

W ramach programu „Ruch to zdrowie” 23 listopada każda z grup przedszkolnych uczestniczyła w zajęciach on-line, które były poświęcone zdrowemu odżywianiu, aktywności fizycznej oraz higienie.  Głównym celem programu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Nie zabrakło również rozmów na temat higieny osobistej oraz pokazu prawidłowego mycia rąk.

Koordynator Katarzyna Dziekan

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola