DRODZY RODZICE

W tegorocznym budżecie obywatelskim umieszczony jest duży projekt nr D30 pod nazwą

,,LUBELSKI PRZEDSZKOLAK CIEKAWY ŚWIATA”

Projekt ten dotyczy organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin w roku 2017. Oferta zajęć to:

Zajęcia umuzykalniające, taneczne, sportowe, warsztaty fizykochemiczne, techniczne, bębniarskie, zajęcia komputerowe, robotyka i szachy.

Zajęcia zostaną zorganizowane w zależności od potrzeb oraz możliwości organizacyjnych danego przedszkola. Prowadzić je będą specjaliści posiadający stosowne kwalifikacje.

PROSIMY O GŁOSOWANIE NA WYŻEJ WYMIENIONY PROJEKT

W TERMINIE     01 – 10 PAŹDZIERNIKA 2016r. :

  1. Pobierając i wypełniając kartę do głosowania w przedszkolu – można zostawić w oznakowanej skrzynce lub w najbliższym BOM-ie (ul. Kleeberga)
  2. Przez stronę internetową www.lublin.eu/budzetobywatelski
Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola