WAŻNA INFORMACJA:
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do
jednostki w terminie do 2021-04-16 godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest
równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Instrukcja potwierdzania woli.

Instrukcja potwierdzania woli

 

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola