Informacje związane z organizacją wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin w roku szkolnym 2016/2017.

Dzieci sześcioletnie (ur. 2010 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Realizacja obowiązku może odbywać się w:

  • Przedszkolu
  • oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
  • innej formie wychowania przedszkolnego

Dzieci sześcioletnie, które:

odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, mogą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci sześcioletnie posiadające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci pięcioletnie (ur. 2011 r.), mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, które:

  • dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin, będą miały zorganizowane wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
  • dotychczas uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin, mogą być przyjęte do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, (o ile taką wolę wyrażą rodzice).

Działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza w oddziałach przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzona jest w sposób analogiczny jak działalność przedszkoli. Oddziały przedszkolne funkcjonują bez przerw feryjnych i wakacyjnych, zapewniają dzieciom minimum 3 posiłki dziennie oraz dostosowują czas pracy do potrzeb rodziców. Zakłada się, że nauczyciel oddziału przedszkolnego będzie wychowawcą tej grupy w klasach I – III.

Dzieci w wieku 3-6 lat (ur. 2010-2013), dotychczas uczęszczające do przedszkoli, prowadzonych przez miasto Lublin mogą kontynuować uczęszczanie do swojego przedszkola (o ile taka jest wola rodziców).                                      

Informacje związane z naborem do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin w roku szkolnym 2016/2017.

Na wolne miejsca w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin będą przyjmowane dzieci zamieszkałe na terenie Lublina.

W postępowaniu rekrutacyjnym będą uwzględniane kryteria określone w art. 20 c, ust. 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2015, poz.  2156 z późn. zm) oraz kryteria gminne określone w uchwale nr 1196/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r.

Nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego odbędzie się w terminie 1-31 marca 2016 r. Strona programu rekrutacyjnego dostępna będzie od dnia 1 marca 2016 r. pod adresem: www.rekrutacja.p.lublin.eu

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017 :

HARMONOGRAM czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, a także terminów składania dokumentów

 

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

12.02.2016 godz.8.00

19.02.2016 godz.15.00

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2016 godz.8.00

31.03.2016 godz.15.00

2.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjna wniosków do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2016 godz.8.00

31.03.2016 godz.17.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

20.04.2016 godz.8.00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

20.04.2016 godz.8.00

29.04.2016 godz.15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

05.05.2016 godz.8.00

6.

Postępowanie uzupełniające – Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

09.05.2016godz.8.00

20.05.2016 godz.15.00

7.

Postępowanie uzupełniające – Weryfikacja przez komisje rekrutacyjna wniosków do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i dokumentów potwierdzających   spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

09.05.2016 godz. 8.00

23.05.2016 godz. 15.00

8.

Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

16.06.2016 godz.8.00

9.

Postępowanie uzupełniające – Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

17.06.2016godz.8.00

24.06.2016godz.15.00

10.

Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

29.06.2016godz.15.00

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola