Przedszkole nr 13 w Lublinie otrzymało zaproszenie, od Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin Pana Mariusza Banach, do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Portret Lubelskiego Koziołka”. Konkurs ma na celu: propagowanie i upowszechnianie kultury i sztuki wśród dzieci, popularyzację wiedzy o Lublinie i promocję miasta, rozwijanie zdolności plastycznych, kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci. Konkurs zachęcił Nauczycieli do przeprowadzenia zajęć tematycznych o Lubelskim Koziołku. W każdej grupie dzieci porozmawiają o Koziołku w oparciu o legendę „Jak koziołek trafił do herbu Lublina”.  Zajęcia mają zachęcić najmłodszych mieszkańców do odkrywania symboli Lublina oraz pogłębiania wiedzy o mieście. Dodatkowo każda grupa, będzie rozwijać swoje uzdolnienia plastyczne wykonując pracę plastyczno-techniczną „Portret Lubelskiego Koziołka”, wybrane pracę wysłane będą na konkurs do Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

Katarzyna Dziekan

 

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola