Przedłużenie terminu dostarczenia wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

Informacja dla rodziców dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Informujemy, iż termin dostarczania wniosków o przyjęcie do przedszkola bądź oddziału przedszkolnego w formie papierowej zostaje przedłużony! Dotyczy to rodziców, którzy nie podpisali wniosku dwoma podpisami elektronicznymi.

Prosimy o dostarczenie wniosków wraz z załącznikami do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało przyjęte, osobiście lub drogą pocztową (poczta, kurier – decyduje data nadania) w terminie do dnia 12 czerwca br.

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola