Z przyjemnością informuję, że grupa „Leśne Ludki” będzie reprezentowała Przedszkole nr 13 w Lublinie w projekcie „Przedsiębiorcze Dzieciaki 2021″. Jest to cykl działań o tematyce rozwoju gospodarczego Lublina i edukacji przedsiębiorczości. Organizatorem jest Urząd Miasta Lublin oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Projekt będzie realizowany od lutego do czerwca 2021 r.

Główne cele projektu:

  • Kształtowanie u dzieci kluczowych kompetencji w zakresie wybranych cech definiujących pojęcie „przedsiębiorczości”, jako postawy umożliwiającej spełnianie własnych marzeń.
  • Inspirowanie dzieci do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji.
  • Propagowanie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości.
  • Promocja gospodarczego wizerunku Lublina.

Koordynator Małgorzata Gułaś

DZIAŁANIA:

11. FINAŁ PROJEKTU “PRZEDSIĘBIORCZE DZIECIAKI”

Finał Projektu “Przedsiębiorcze Dzieciaki” zakończony sukcesem! Czujemy się dumni, że mogliśmy wziąć udział w tym wyjątkowym przedsięwzięciu. Finał miał miejsce w Parku Naukowo – Technologicznym poprzez spotkanie online. Był on  podsumowaniem znakomitej pracy dzieci, a także innych uczestników projektu.

Dzięki inicjatywie Urzędu Miasta Lublin oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej nasze przedszkolaki uczyły się podstaw przedsiębiorczości, sporządziły biznesplan, założyły firmę „Cukiernia Leśnych Ludków”  i zwiedzały lubelskie przedsiębiorstwa w formie wycieczek oraz spotkań online.

Grupa V przygotowała samodzielnie na tę okazję puzzel miasta Lublin w przyszłości i wręczyła go organizatorom. Został on połączony z puzzlami dzieci z innych przedszkoli. W ten sposób powstało miasto przyszłości. Naszych przedszkolaków odwiedziły w tym dniu Panie Studentki UMCS, które przeprowadziły ostatnie już pożegnalne zajęcia. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy prezent od organizatorów projektu. A Koziołek Biznesmen który towarzyszył nam przez czas projektu opuścił Nasze Przedszkole. 

Serdecznie dziękujemy organizatorom za możliwość uczestnictwa w akcji!

Małgorzata Gułaś

10. WYCIECZKA DO PIEKARNI

Dzieci z grupy V „Leśne Ludki” w ramach projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki” zostały zaproszone do piekarni “Europiek” w Lublinie. Dzieci zapoznały się z etapami powstawania chleba. Każdy przedszkolak pamiętał o zasadach bezpiecznego zachowania się w tym miejscu. Dzieci wcieliły się w role małych piekarzy i same zrobiły bułeczki i drożdżówki, które pani piekarz umieściła w piecu do wypieku. Była także zabawa z historyjką obrazkową oraz w losowanie i zgadywanie. Dzieci wróciły z tej wycieczki pełne wrażeń i wzbogaconej wiedzy na temat etapów powstawania chleba. Wielu z nich  zapragnęło w przyszłości wykonywać zawód piekarza.

Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom piekarni za okazaną gościnność  i bardzo miłą atmosferę.

Małgorzata Gułaś

 

9. Dnia 27.05.2021r. grupa V „Leśne Ludki” wybrała się na wycieczkę do Lubelskiego Centrum Naukowo Technologicznego w Lublinie – w ramach projektu „Przedsiębiorcze dzieciaki”.

Spotkanie składało się z trzech części:

  1. Zapoznanie dzieci ze znaczeniem wody dla środowiska.
  2. Konstruowanie robota z klocków LEGO, następnie programowanie nim za pomocą laptopa.
  3. Wizyta w laboratorium.

Wszystkim przedszkolakom bardzo podobał się dzień z programowaniem, który zawierał atrakcyjną formę, nowoczesne narzędzia oraz cel: rozwijanie u dzieci szeregu kluczowych kompetencji.

Małgorzata Gułaś

8. CUKIERNIA LEŚNYCH LUDKÓW

GRUPA V „LEŚNE LUDKI” uczestniczy w projekcie edukacyjnym „PRZEDSIĘBIORCZE DZIECIAKI”  organizowanym przez Urząd Miasta Lublin i UMCS. Jednym z elementów projektu jest założenie własnej firmy przez dzieci  i zarobienie pieniędzy. Grupa V postanowiła otworzyć cukiernię o nazwie „CUKIERNIA LEŚNYCH LUDKÓW”. W miesiącu maju odbędą się  raz w tygodniu kiermasze słodkości. Będą to wypieki wykonane przez dzieci z pomocą rodziców.  „Leśne Ludki” postanowiły, że uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczą na działalność charytatywną.

Małgorzata Gułaś

7. PIERWSZA POMOC

Dnia 30 kwietnia 2021r. dzieci z grupy ,, Leśne Ludki ” wzięły udział w warsztatach dotyczących  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonych przez Fundację Primum Auxilium. Głównym celem akcji prowadzonej przez Fundację Primum Auxilium jest promowanie udzielania pierwszej pomocy, a jednocześnie pokazanie, jak ważna a zarazem nieskomplikowana jest pomoc innym. Pomocy może udzielić każdy, nie wymaga to również żadnej głębszej wiedzy czy też doświadczenia.

Ratownicy medyczni, którzy prowadzili warsztaty uczyli dzieci jak należy udzielać pierwszej pomocy. Dzieci z zainteresowaniem słuchały wskazówek instruktorów dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia, np. utraty przytomności. Przedszkolaki miały możliwość samodzielnego wykonania masażu serca na fantomie. Ponadto każde dziecko z pomocą instruktora mogło przećwiczyć ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Warto podkreślić walory edukacyjne zabawy w odgrywanie scenek. Zadaniem dziecka było połączenie się z numerem alarmowym i rozmowa z dyspozytorem pogotowia ratunkowego oraz przekazanie mu niezbędnych informacji dotyczących zdarzenia. Przedszkolaki doskonale poradziły sobie z tym zadaniem.

Warsztaty miały na celu kształtowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, upowszechnianie wśród dzieci wiedzy dotyczącej udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przypomnienie prawidłowego sposobu powiadamiania służb ratunkowych o wypadku lub zdarzeniu oraz utrwalenie numerów alarmowych.

 Fundacja Primum Auxilium postanowiła sprawić, aby każda osoba, w momencie kiedy to będzie potrzebne, mogła szybko dotrzeć do informacji ułatwiających podjęcie pierwszej pomocy.  W przestrzeni miejskiej pojawiły się specjalne naklejki z kodem QR, po zeskanowaniu którego wyświetli się grafika przypominająca poszczególne czynności, jakie należy wykonać, aby pomóc potrzebującej osobie czy też nawet uratować czyjeś życie. Taka naklejka z kodem QR znajduje się również w naszym przedszkolu.

                                                                   Agnieszka Zborowska

6. NARODOWY BANK POLSKI – spotkanie online.

W dniu 23.04.2021r. dzieci uczestniczyły w formie online w spotkaniu z pracownikiem z lubelskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego panią Ewą, która wzbogaciła naszą wiedzę na temat polskich banknotów obiegowych o nominałach 10 i 20 zł. Pani Ewa bardzo ciekawie opowiedziała nam o historii pieniądza i o władcach znajdujących się na polskich banknotach. Bardzo dziękujemy Pani Ewie za przekazanie nam takiej bogatej wiedzy na temat pieniądza i jego historii. Dzięki temu jesteśmy bogatsi o wiadomości niezbędne dla każdego małego Przedsiębiorcy! Dziękujemy również za przesłane nam prezenty!!! 

Małgorzata Gułaś

 

 

5.  W dniu 22.04.2021r. odbyły się ostatnie zajęcia w ramach Projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki”. Temat tego zajęcia brzmiał      „Nasza wspólna firma”.  „Leśne Ludki” podczas tego zajęcia wykazały się niebywałymi umiejętnościami współpracy i       współdziałania, zakładając własną grupową firmę o nazwie „Cukiernia Leśnych Ludków”.                                                                  Dzieci zaprojektowały logo firmy i ułożyły biznesplan, który ma pomóc firmie w realizacji grupowego marzenia- pomóc choremu dziecku, a jeśli zostaną pieniądze – wspólny wyjazd.  Aby zrealizować ten plan dzieci postanowiły, że ich firma „Cukiernia Leśnych Ludków” przygotuje kiermasze, na których wystawi „na sprzedaż” specjalnie przygotowane przez siebie słodkości. Tak zebrane pieniądze przyczynią się do spełnienia marzenia grupy V.

Małgorzata Gułaś

 

 

4. DWUJĘZYCZNE DZIECIAKI

Projekt Przedsiębiorcze Dzieciaki został zauważany przez koordynatorów programu dla dzieci Tom and Kery, który był emitowany w TVP ABC i dotyczy nauki języka angielskiego.  W związku z tym w naszym przedszkolu dnia 21.04.2021r. zostało zorganizowane dla dzieci z grupy V „Leśne Ludki” spotkanie w formie online z bohaterami tej bajki, które było prowadzone przez pedagoga szkoły z Cambridge.

Dzieci miały okazję na nauka języka angielskiego w sposób zabawy. Było to niepowtarzalne spotkanie, które umożliwił nam Internet.

Małgorzata Gułaś

3. KOZIOŁEK BIZNESMEN ODWIEDZA ,, LEŚNE LUDKI”

 W czwartek 25 marca 2021r. odbyło się kolejne spotkanie w związku z projektem ,, Przedsiębiorcze dzieciaki”.
Dzieci z grupy ,,Leśne Ludki” uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez panie studentki pedagogiki UMCS w Lublinie.
 Temat zajęć:,,Nasze pasje i talenty, czyli po co nam przedsiębiorczość”.
 Zajęcia składały się z dwóch części.W pierwszej części przedszkolaki przywitały się z Koziołkiem Biznesmenem i zaprosiły go do wspólnej zabawy. Następnie kolejno prezentowały na forum grupy przygotowane w domu pod okiem rodziców pokazy swoich talentów i umiejętności. Wszyscy zaprezentowali się wspaniale.Każde dziecko po prezentacji otrzymało oklaski i pochwałę. Panie studentki uświadomiły dzieciom, że każdy z nas ma jakiś talent czy pasję. Warto te talenty i pasje rozwijać.Być może w przyszłości przyczynią się one do założenia własnego przedsiębiorstwa.
 Następnie rozpoczęła się druga część zajęć. Panie studentki zaproponowały dzieciom zabawę dydaktyczną pt.,,Jak powstaje firma” z wykorzystaniem obrazków. Z pomocą Koziołka Biznesmena przedszkolaki zapoznały się z kolejnością etapów powstawania firmy.Każdy etap został szczegółowo omówiony i wyjaśniony.Zajęcia zakończyła zabawa ,, Jaka to firma?” polegająca na właściwym dobraniu kart memo. Zadaniem dzieci było układanie i dopasowanie nazw firm, które w projekcie współpracują z Koziołkiem Biznesmenem i produktów  produkowanych przez te firmy. Karty memo dzieci otrzymały do zabawy w prezencie w celu utrwalenia wiadomości.
 Na zakończenie dzieci wspólnie z Koziołkiem zatańczyły pożegnalny taniec. Starszaki z radością czekają na kolejne spotkanie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Agnieszka Zborowska

 

2. „KOZIOŁEK BIZNESMEN” ODWIEDZA „LEŚNE LUDKI”

W czwartek 18.03. 2021 odbyło się drugie spotkanie realizujące projekt ,, Przedsiębiorcze dzieciaki” o tematyce „Trudne słowo – przedsiębiorczość”.  Odwiedził nas niezwykły gość – „Koziołek Biznesmen” razem z asystentkami – pracownikiem UMCS, Urzędu Miasta oraz studentkami pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej. Wyjaśniliśmy różne pojęcia związane z trudnym słowem PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – było tu odrobinę talentu, kreatywności, odwagi, ale także inicjatywa i oczywiście biznesplan. A potem współpracując w grupach wszyscy mogli pokazać swoją „przedsiębiorczość” tworząc „coś z niczego” czyli różnego rodzaju puste opakowania, pudła i pudełeczka zamienić wg własnego pomysłu w ekologiczne zabawki, roboty czy urządzenia. Zabawa połączona z rozwijaniem wyobraźni i niezwykłą kreatywnością.                                                                                      Czekamy na kolejne spotkanie i twórcze działanie.

Małgorzata Gułaś

 

 

 


  1. W poniedziałek 08.03. 2021 odbyło się pierwsze spotkanie realizujące projekt  ,, Przedsiębiorcze dzieciaki” trwający od marca do czerwca. Przed południem gościliśmy dwie panie studentki pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, które ciekawymi zajęciami wprowadziły grupę V „Leśne Ludki”w tematykę całego projektu. Dzieci wspólnie z gośćmi ustaliły zasady postępowania w czasie trwania projektu, stworzyły kontrakt i złożyły swój podpis. W sali obok kontraktu zamieszkał koziołek biznesman, którego wizerunek przypomina dzieciom o wykonywaniu zadań i prac domowych związanych z projektem. Czekamy na kolejne spotkanie i twórcze działanie.

Małgorzata Gułaś

 

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola