W dniu 04.10.2019 r. (piątek), w naszym Przedszkolu odbyły się w każdej grupie zajęcia          z preorientacji zawodowej dzieci pt. ,,ZAWODOWY PRZEDSZKOLAK”, które prowadzili specjaliści – doradcy zawodowi ze Specjalistycznej Poradni Zawodowej w Lublinie, ul. Magnoliowa 8.

Głównym celem było pobudzanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich marzeń zawodowych.

Podczas wspomnianych zajęć dzieci:

– wcielały się w przedstawicieli wybranych zawodów – przebierały się w stroje przygotowane przez prowadzące panie,

– zapoznały się z różnymi zawodami, a szczególnie tymi z najbliższego otoczenia,

– poznały narzędzia i atrybuty wykorzystywane przez przedstawicieli wybranych zawodów,

– dowiedziały się jakie są etapy edukacji.

Spotkanie zainspirowało dzieci do wypowiedzi na forum grupy, było również okazją do zaprezentowania swojej wiedzy na temat zawodów wykonywanych przez dorosłych.

 

 

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola