W dniu 15.03 dzieci z wszystkich grup uczestniczyły w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z podstaw ruchu drogowego, których organizatorem był Polski Związek Motorowy. Przedszkolaki dowiedziały się w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Początkowo dzieci przyglądały się wszystkim czynnościom, a następnie same próbowały udzielać pierwszej pomocy na fantomie. Wszystkie dzieci ćwiczyły sprawdzanie czynności życiowych oraz układanie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Przedszkolaki utrwaliły również numery alarmowe. Dzięki takim zajęciom kształtujemy u najmłodszych pozytywne i bezpieczne postawy związane z czynnościami ratowniczymi, które w przyszłości mogą być przydatne.

Barbara Bartnik

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola