15.03.2022 r odbyła się w naszej grupie ważna uroczystość Pasowanie na Przedszkolaka.
Dzieci przedstawiły część artystyczną, w której zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były więc wierszyki, piosenki i tańce. Po części artystycznej dzieci obiecały zgodnie bawić się w przedszkolu słuchać Pani i rodziców, pomagać koleżankom i kolegom i być dzielnym przedszkolakiem. Po złożonej obietnicy Pani Dyrektor dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom.

mgr Barbara Bartnik

 

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola