Informuję, że opłaty za przedszkole są dokonywane ,, z dołu „ tzn. za rzeczywistą obecność dziecka w przedszkolu w danym miesiącu
(np. za wrzesień do 10 października, za październik do 10 listopada itd.)
W październiku Rodzice otrzymają informacje (paski) do ręki z kwotą opłaty za przedszkole za wrzesień 2020 r.

W tytule wpłaty należy wpisać:     imię i nazwisko dziecka, oraz nazwę placówki – Przedszkole nr 13

W związku z powyższym proszę o:
• Terminowe wnoszenie opłat do 10. każdego miesiąca za poprzedni miesiąc – konkretnych kwot podanych na pasku na początku każdego miesiąca – na właściwe indywidualne konto każdego dziecka,
• Nie zgłaszanie stałych zleceń w swoich bankach dotyczących opłat za przedszkole – z powodu różnych kwot w każdym miesiącu.
Violetta Kowalik dyrektor P13

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola