Szanowni Rodzice,

Serdecznie zapraszamy w dniu 1 września 2021 r. wszystkie Dzieci zakwalifikowane do naszego Przedszkola na nowy rok szkolny 2021/2022.

Przyprowadzanie – w godz. 6.00 – 8.10, odbieranie – od godz.14.00.

Informujemy, że Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki dotyczące przedszkoli – nie uległy zmianie. W związku z powyższym prosimy o postępowanie zgodnie z obowiązującą w naszej placówce Procedurą dotyczącą działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 opracowaną  na podstawie w/w wytycznych.

PROCEDURA dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 aktualna od 26. 08. 2020

Rodziców dzieci nowoprzyjętych odsyłamy do informacji (materiały adaptacyje) umieszczonych na stronie internetowej naszego Przedszkola w zakładce ,,Bez płaczu do przedszkola – kilka rad”.

Ponadto informujemy, że 1. września Rodzice dzieci nowoprzyjętych otrzymają indywidualny kod dla dziecka, którym będą się posługiwać dwukrotnie w ciągu dnia – rejestrując na tabletach znajdujących się w holu – godzinę wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola. Pierwsza opłata za przedszkole – do 10. października 2021.

W załączeniu instrukcja instalacji na telefonie aplikacji Obecność Vulcan:

Instrukcja instalacji aplikacji Obecność Vulcan

Szczegółowe informacje i ustalenia nt. pobytu dzieci w Przedszkolu będą omówione na zebraniach Nauczycieli z Rodzicami. Harmonogram zebrań będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w holu.

Z poważaniem

 Dyrektor, Nauczyciele oraz Pracownicy administracyjno – obsługowi Przedszkola nr 13

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola