Natalia Bartoszek

Klaudia Stacharska

 

RODZICE CZYTAJĄ DZIECIOM

Poczytaj mi, mamo, troszeczkę,
przeczytaj mi, mamo, książeczkę,
poczytaj mi, mamo, wieczorem i rano,
poczytaj, poczytaj mi, mamo.
Poczytaj mi, mamo, wieczorem i rano,
poczytaj, poczytaj mi dziś!

W ramach współpracy z Rodzicami w zakresie realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 23.09.2022r. grupę Biedronek odwiedziła mama Blanki 🙂 dzieci były zachwycone, zachęcamy wszystkich rodziców do uczestnictwa w tej pięknej akcji.

A mamie Blanki z całego serduszka dziękujemy!

Natalia Bartoszek

 

W ramach współpracy z Rodzicami w zakresie realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 23.09.2022r. z książką pełną pięknych bajek odwiedziła grupę IV „ Pszczółki” mama Kacperka. Tuż po śniadaniu zajęła dzieci lekturą. Z wypiekami na twarzy przedszkolaki śledziły losy Pinokia. Na zakończenie spotkania wykonały pracę plastyczną związaną z lekturą.

Dziękujemy mamie Kacperka za wizytę i miło spędzony czas.

Małgorzata Gułaś

 

W ramach współpracy w zakresie realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dnia 23.09.2022r. odwiedziła grupę IV „Pszczółki” mama Szymona P.

Zasłuchanym dzieciom przeczytała jedną książeczkę z ulubionej przez syna serii o „Franklinie”. Zaciekawione dzieci zadawały pytania, na które mama chętnie i wyczerpująco odpowiadała. Na zakończenie spotkania przedszkolaki dostały kolorowanki oraz medale „Super bohaterów”.

Dziękujemy mamie Szymona P. za świetną zabawę przy lekturze i poświęcony czas.

Gorąco zachęcamy kolejnych rodziców do odwiedzin.

Małgorzata Gułaś


SPOTKANIE Z AUTOREM KSIĄŻEK DLA DZIECI

 

“Czytanie dzieciom bajek z morałem skłania je do myślenia. 

Treść bajek zachęca do zadawania pytań, na które dzieci same muszą sobie odpowiedzieć. 

Każda książeczka posiada słowniczek 
z trudniejszymi wyrazami i pytania sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem.”  

Robert Kuśta 

 

W dniu 28 września 2022r w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 nasze Przedszkolaki miały okazję odbyć spotkanie z Panem Robertem Kuśta, który jest autorem książek dla dzieci “Bajka z morałem”. 

Spotkanie odbyło się w dwóch etapach: 

  • Dla dzieci z grupy I i II 
  • Dla dzieci z grupy III, IV, V. 

Podczas spotkania Pan Robert przybliżył nam swój dorobek artystyczny i przeczytał niektóre ze swoich książek. Dzieci miały okazję porozmawiać z pisarzem na temat wartości, które przynosi czytanie książek, a także na temat treści “Bajek z morałem”.  

Na koniec każdy Przedszkolak otrzymał książeczkę, która była opatrzona własnoręcznym podpisem autora. Po wydarzeniu dzieci zabrały książki do domu.  

Natalia Bartoszek


KSIĄŻKA W ŻYCIU DZIECKA
 
W ramach współpracy w zakresie realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w dniu 05.09.2022r. pani psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 5 w Lublinie – Agata Smolyn była obecna w naszym przedszkolu  i przedstawiła podczas spotkania z rodzicami krótką pogadankę na temat roli książki w życiu dziecka.
Pani psycholog podkreśliła ogromną rolę literatury i przypomniała szereg istotnych faktów na temat wpływu czytelnictwa na rozwój dziecka. Czytanie książek rozwija myślenie, pamięć i mowę dziecka. Poprzez czytanie dziecko zdobywa wiedzę o sobie i otaczającym je świecie oraz rozwija kompetencje poznawcze. Książki pomagają dzieciom poznać i nazwać emocje swoje i innych osób, a także rozróżniać świat zewnętrzny od świata odczuć i wrażeń.
 
Drodzy Rodzice !
 
Czytajmy dzieciom książki, pokazujmy kolorowe ilustracje, rozmawiajmy o przeczytanej treści, tłumaczmy niezrozumiałe słowa, odpowiadajmy na nurtujące dziecko pytania.
Dziecko siedzące obok lub na kolanach mamy czy taty, czuje się kochane, potrzebne i ważne.
Po prostu – szczęśliwe.
    Agnieszka Zborowska

NASZE KSIĄŻECZKI

 

Książka uczy cię zastanowić się nad życiem
i jego sprawami, prowadzi cię jakby za rękę
przez wądole i mielizny, żebyś nie błądził,
ścieżki twoje prostuje,
a przede wszystkim uczy cię radości życia
.”

 

Gustaw Flaubert

 

     W ramach  NARODOWEGO  PROGRAMU  ROZWOJU CZYTELNICTWA nasze przedszkole  zakupiło książki będące nowościami literatury dziecięcej; w tym: bajki, opowiadania, wiersze. Wiele książek poświęcone jest emocjom i wartościom, które  pomagają wychować dzieci na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.

    W  każdej grupie Panie poprowadziły zajęcia edukacyjne z nowo zakupionymi książkami, których celem było:

  • rozwija zainteresowania czytelniczych dzieci, poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych;
  • wdrażania do korzystania z książek, jako źródła wiedzy;
  • kształtowanie u dzieci poczucia własnej wartości i dostrzegania dobrych stron u innych;
  • doskonalenie kompetencji językowych;
  • kształtowanie nawyku dbania o książki.

Małgorzata Gułaś

 

Poniżej relacja fotograficzna z zajęć: 

 

 


WIZYTA W BIBLIOTECE

We czwartek 14 lipca dzieci z grupy łączonej ,,Pszczółki “i ,,Biedronki” uczestniczyły w warsztatach plastycznych w Bibliotece im. H.Łopacińskiego przy ul.Lwowskiej. Inspiracją do zajęć plastycznych był wiersz pt.,,Maczek”
Dzieci wykonały piękne  prace plastyczne, które zabrały ze sobą do przedszkola.
 
Barbara Zelent-Lipińska
 

 


LEŚNE LUDKI POZNAJĄ LEGENDY LUBLINA

17.05.2022r. (wtorek) grupa V „Leśne Ludki” wybrała się na wycieczkę z Przewodnikiem Panią Magdaleną Mazur – Ciseł.
            Podczas spaceru z przewodnikiem, a zarazem autorką książki „Legendy Lublina dla dzieci”, dzieci przemierzały pieszo Stare Miasto, poznając lubelskie legendy i miejsca z nimi związane (odwiedziliśmy m.in. muzeum, by zobaczyć stół z Czarcią Łapą). W czasie spaceru wprowadzony został zagadkowy element – poszukiwanie tajemniczej skrzyni wypełnionej opowieściami, a dokładniej książkami „Legendy Lublina dla dzieci” – Pani Magdaleny. Na zakończenie, przy skrzyni odbyło się spotkanie autorskie, w czasie którego autorka składa dedykację każdemu dziecku.         
            Głównymi celami wycieczki było:   
– poszerzenie wiedzy o swojej Ojczyźnie, poznanie legend związanych ze swoją miejscowością,
– rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci w wieku przedszkolnym.

            Spacer edukacyjny podczas, którego dzieci miały możliwość poznania legend dotyczących Lublina był niesamowitą nauką przez zabawę. Poznanie autora książki oraz rozmowa na podstawie legend, zawartych w książkach, rozbudziła poznawczo każdego uczestnika wycieczki. Mamy nadzieję, że spotkamy się jeszcze z tak wspaniałą osobą , jaką okazała się Pani Magdalena i będziemy mogli liczyć na dalszą współpracę.

                                                                                                          Katarzyna Dziekan

 


Pszczółki – wycieczka do biblioteki

We wtorek 10 maja grupa ,,Pszczółki” wybrała się na wycieczkę do Biblioteki Publicznej  im.H. Łopacińskiego przy ul. Lwowskiej. Współpraca miedzy naszym Przedszkolem a Biblioteką ma swoje tradycje więc dobrze się złożyło,że możemy ją dalej kontynuować.Nasze Pszczółki miały okazję do zwiedzania biblioteki,oglądania książek, dowiedziały się w jaki sposób można zapisać się do biblioteki. Dzieci doskonale wiedziały  jak należy obchodzić się z książkami, dbać o nie i jak należy zachować się w bibliotece.Podczas spotkania słuchały w skupieniu opowiadania ,,Franklin i książka z biblioteki”,potrafiły odpowiedzieć na każde pytanie zadane przez panie bibliotekarki,panią Małgosię i panią Agnieszkę.Nie bez znaczenia była też data naszej wycieczki,ponieważ  8 maja obchodzimy Dzień  Bibliotekarza i Biblioteķ więc z tej okazji Pszczółki obdarowały Panie bibliotekarki pięknymi rysunkami,które bedą prezentowane na tablicach w bibliotece. Mamy już w planach następne spotkanie !
Barbara Zelent-Lipińska 
 

 


 

Uprzejmie informuję, że Dyrektor Przedszkola nr 13 wystąpiła z wnioskiem do Wydziału Oświaty i Wychowania o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu wieloletniego – ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” Priorytet 3.

Wniosek dyrektora został rozpatrzony pozytywnie. Przedszkole otrzymało 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych) wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa na wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci – wkład własny wynosi 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych).

Działania w ramach w/w Programu będą realizowane od maja do grudnia 2022 r.

Otrzymane środki finansowe będą przeznaczone zgodnie ze złożonym wnioskiem na:

  1. Zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym zakup książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku ( w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim,
  2. Zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
  3. Organizację spotkań autorskich, wystaw, konkursów.

Z poważaniem

Violetta Kowalik – dyrektor Przedszkola nr 13

 

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola