UWAGA RODZICE

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 31 grudnia 2002  r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz.U. z 2020 R., poz. 1166 ze zm.) przypominam, że dyrektor Przedszkola nr 13  za zgodą  organu prowadzącego oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci.

W związku z powyższym we wskazanym terminie placówka może być zamknięta – dzieci nie przychodzą. Rodzice będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego ZUS.

Jednocześnie proszę o systematyczne sprawdzanie swojej poczty elektronicznej w celu szybkiej komunikacji w relacjach rodzic –przedszkole oraz przedszkole – rodzic.

Z poważaniem

Violetta Kowalik – dyrektor Przedszkola

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola