Zapraszamy do udziału w przeglądzie plastyczno – konstrukcyjnym na temat „ Mój komputer”, organizowanego przez Przedszkole Nr 13 w Lublinie dla Dzieci i Rodziców.

Termin dostarczenia prac trwa od dnia 07.06.2021r. do 11.06.2021r.                                                            

Konkurs organizowany jest w ramach rozwijania kompetencji cyfrowych.

Cele konkursu:

  • zainteresowanie dzieci rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami komunikowania się,
  • przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym,
  • rozwijanie zdolności plastyczno – technicznych dzieci,
  • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej, 
  • prezentacja i promocja twórczości artystycznej, 
  • zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego razem z rodzicami.

Organizator przeglądu:

 Małgorzata Gułaś

 

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola