Nasze Przedszkole (7 dzieci) zostało wyłonione w roku szkolnym 2019/20 do udziału w VIII Etapie Programu Powszechnej Nauki Pływania 6-latków pod nazwą ,,Lubelskie Pływające Przedszkolaki”.

Należy nadmienić, że w/w program jest współorganizowany przez Gminę Lublin i Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Pływania 23 Lublin z inicjatywy Pani Marty Wcisło – wiceprzewodniczącej Rady Miasta Lublin.

Celem programu jest objęcie powszechną, bezpłatną nauką pływania 6-latków, pokazanie alternatywy spędzania aktywnie wolnego czasu, a także zachęcenie uczestników do kontynuowania pływania w następnych latach.

W dniu 08.10.2019 r. w Ratuszu  – w sali obrad Rady Miasta Lublin odbyła się oficjalna inauguracja Programu ,,Lubelskie Pływające Przedszkolaki”, podczas której Prezydent naszego miasta Pan dr Krzysztof Żuk osobiście wręczył wyprawki dzieciom zakwalifikowanym do udziału w Programie.

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola