Dzieci z gr. V „Leśne Ludki” po raz kolejny odwiedziły zabytkowy Dworek Wincentego Pola. Pan kustosz opowiadał dzieciom historie Dworku. Następnie przybliżył przedszkolakom postać W. Pola – jego życie, twórczość, udział w ważnych wydarzeniach związanych z historią Polski np. powstanie listopadowe. W pomieszczeniach Dworku dzieci oglądały liczne eksponaty  związane z twórczością W. Pola np. pamiątki, rękopisy utworów, dokumenty, zabytkowe meble, dawne globusy, zegary oraz zabytkową zastawę porcelany. Przedszkolaki były bardzo zadowolone z wycieczki.

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola