W poniedziałek 08.03. 2021 odbyło się pierwsze spotkanie realizujące projekt  ,, Przedsiębiorcze dzieciaki” trwający od marca do czerwca. Przed południem gościliśmy dwie panie studentki pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, które ciekawymi zajęciami wprowadziły grupę V „Leśne Ludki”w tematykę całego projektu. Dzieci wspólnie z gośćmi ustaliły zasady postępowania w czasie trwania projektu, stworzyły kontrakt i złożyły swój podpis. W sali obok kontraktu zamieszkał koziołek biznesman, którego wizerunek przypomina dzieciom o wykonywaniu zadań i prac domowych związanych z projektem. Czekamy na kolejne spotkanie i twórcze działanie.

Małgorzata Gułaś

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola