21.01.2022 r.

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

W związku z drastycznie rosnącą liczbą zakażeń na COVID-19 oraz zgodnie  z Apelem          p. Teresy Misiuk – Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 stycznia 2022 o rygorystyczne przestrzeganie reżimu sanitarnego na terenie placówek oświatowych i minimalizowanie ryzyka zakażeń – uprzejmie przypominam o obowiązku stosowania się do wszelkich obostrzeń sanitarnych obowiązujących na terenie naszego Przedszkola, szczególnie:

obowiązek dezynfekcji rąk PRZED WEJŚCIEM do budynku Przedszkola (tylko osoby dorosłe),

obowiązek nałożenia maseczki (nie szalika czy innej osłony) przed wejściem do budynku – osoby bez masek NIE WCHODZĄ do Przedszkola,

– do wyznaczonego miejsca w holu (murek) może wejść maksymalnie 2-3 osoby dorosłe – konieczność maksymalnego skrócenia czasu!!!!  przebywania (w miarę możliwości jedynie zarejestrowanie wejścia/wyjścia dziecka) – dzieciom pomagają pracownicy dyżurujący                w szatni,

konieczność zachowania dystansu społecznego (ok. 1,5 m),

konieczność dostosowania się Państwa do ewentualnych UWAG od personelu dyżurującego.

W związku z powyższym w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Dzieci i Pracowników Przedszkola nr 13 ponawiam prośbę o:

  • Stałe monitorowanie stanu zdrowia swoich dzieci,
  • Przyprowadzanie do placówki WYŁĄCZNIE ZDROWYCH DZIECI – bez kataru i innych objawów przeziębienia,
  • Przyprowadzanie dzieci WYŁĄCZNIE przez osoby zdrowe,
  • Informowanie nauczycieli/dyrektora o zachorowaniu na COVID-19 u dziecka uczęszczającego do naszego Przedszkola celem podjęcia właściwych działań przez Dyrektora.

Jednocześnie ponownie informuję o możliwości stałego kontaktu Rodziców/opiekunów             z nauczycielami oraz/lub z dyrektorem w sprawach dotyczących Dzieci i Przedszkola:

– osobiście – w sprawach bieżących/nagłych lub po telefonicznym umówieniu się na rozmowę,

– mailowo – adresy mailowe nauczycieli na stronie internetowej przedszkola w zakładce KADRA,

– poprzez dziennik elektroniczny.

Z poważaniem

Violetta Kowalik – dyrektor Przedszkola nr 13

Nauczyciele oraz Pracownicy Obsługi Przedszkola nr 13

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola