INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ODBYCIA KWARANTANNY

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE, ZA POŚREDNICTWEM DYREKTORA PLACÓWKI, INFORMUJE ŻE:

DZIECI Z GRUPY  V  „LEŚNE LUDKI”

ZOSTAŁY  OBJĘTE OBOWIĄZKOWĄ KWARANTANNĄ W OKRESIE OD DNIA 20.10.2021 DO 29.10.2021

W ZWIĄZKU KONTAKTEM Z OSOBĄ, U KTÓREJ POTWIERDZONO WYNIKAMI BADAŃ ZACHOROWANIE NA COVID-19.

 • W tym okresie dziecko powinno pozostawać pod adresem zamieszkania w odosobnieniu od osób innych niż stali
 • W okresie odbywania kwarantanny zakazane jest opuszczanie przez dziecko miejsca jej odbywania, a także przyjmowania pod tym adresem jakichkolwiek osób spoza stałych domowników. W przypadku dzieci, odpowiedzialność za dopełnienie tych obowiązków ponosi osoba sprawująca prawną pieczę tub opiekun
 • Za naruszenie obowiązku kwarantanny tub izolacji może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna w wysokości do 30 000 zł.
 • Domownicy dziecka objętego  kwarantanną  nie  są  objęci  obowiązkiem  jej  odbywania  razem z
 • W okresie kwarantanny należy stale monitorować stan zdrowia dziecka, w tym wykonywać pomiar temperatury ciała co najmniej dwa razy
 • Gdy pojawią się dolegliwości, należy skontaktować się telefonicznie z lekarzem pierwszego kontaktu, uprzedzając, że dziecko przebywa na kwarantannie, ze względu na kontakt z osobą chorą na COVID-19.
 • W przypadku uzyskania przez dziecko objęte kwarantanną POZYTYWNEGO  WYNIKU  BADANIA w kierunku COVID-19, dziecko  zostaje  automatycznie  objęte  obowiązkiem  odbycia  IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH, a jego domownicy są zobowiązani do poddania się
 • Decyzji o nałożeniu kwarantanny nie wydaje się. Informacja o objęciu dziecka kwarantanną została wprowadzona do systemu teleinformatycznego, do którego mają dostęp m.in. ZUS i
 • +48 22 10 43 705 to numer, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, których dane zostały wprowadzone do systemu teleinformatycznego i został na nich nałożony obowiązek odbycia kwarantanny.
 • Zainstalowanie Aplikacji Kwarantanna Domowa jest obowiązkowe.
 • W razie jakichkolwiek problemów technicznych osoby korzystające z aplikacji mogą zadzwonić na przygotowaną dla nich specjalną infolinię + 48 22 165 57
 • Szczegółowe informacje dotyczące kwarantanny, zasiłku opiekuńczego, itp. można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu całodobowej infolinii dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia

+ 48 222 500 115.

 • Inspekcja Sanitarna nie będzie podejmowała z Państwem dodatkowego kontaktu w sprawie kwarantanny
  • Z Inspekcją Sanitarną należy kontaktować się wyłącznie za pośrednictwem podanych powyżej numerów telefonów oraz za pośrednictwem strony internetowej gov.pI, a następnie

„Kwarantanna — zgłoszenia przez formularz online“.

 • Powyższa informacja nie dotyczy dzieci zaszczepionych przeciwko COVID-19.
Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola