W  grudniu i styczniu nasze  Przedszkole będzie realizowało  projekt Edukacji Włączającej On- line, który nawiązuje  do Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych ( 3 grudnia). Będą to filmowe spotkania dla grup: III ,,Biedronki”, IV ,,Pszczółki”, V ,,Leśne Ludki”.

Cel zajęć:
– niwelowanie barier mentalnych między dziećmi sprawnymi a osobami z niepełnosprawnościami,
– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
– nauka praktyczna pomocy i porozumiewania się,
– wiedza o rodzajach niepełnosprawności /przekazywana przez prawie niewidomego Leadera na wózku będącego Ambasadorem Konwencji Praw
Osób Niepełnosprawnych przy ONZ/,
– wiedza o psach serwisowych pomagających takim osobom.

System zajęć:
– nauczyciel w ramach wspólnego oglądania /co sprawdza się najlepiej/
bądź udostępniają link uczniom indywidualnie do obejrzenia z
rodzicami /przy pracy zdalnej/:

https://www.youtube.com/watch?v=LONGy13TJs4 [1]

– organizatorzy odpowiadają na pytania dzieci do materiału mailowo
– nauczyciel otrzymuje dodatkowo dostęp bezpłatny, nielimitowany, do kolorowanki, pomagającej dzieciom zrozumieć podstawowe  rodzaje
niepełnosprawności /w wersji pdf, z prawem kopiowania/.                                                                                                                         Informacja dla nauczyciela pozwala na podkreślenie najważniejszych aspektów.

http://www.tpsw.pl/?page_id=87 [2]

To wiedza, niszowa, ale niezbędna dla każdego młodego człowieka, by nie tworzyć stereotypów stygmatyzujących i budować społeczeństwo
równych szans.
Projekt nagrodzony Europejską Nagrodą Obywatelską.
                                                                  Koordynator  Barbara Zelent -Lipińska

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola