28 stycznia (piątek) każda z grup przedszkolnych uczestniczyła w zajęciach on-line z okazji Dnia Ekologa (zajęcia odbyły się oddzielnie dla każdej grupy – z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego). Głównym celem zajęć  było kształtowanie postaw proekologicznych oraz zachęcanie dzieci do dbania o przyrodę poprzez wykształcanie codziennych nawyków proekologicznych jak i racjonalne korzystanie z jej zasobów. W ramach zajęć każda z grupa przygotowała przepiękne i unikalne prace plastyczno – techniczne, które można zobaczyć w holu przedszkola. Jesteśmy dumni z naszych Małych Wielkich Ekologów!

                                                                                                                      Katarzyna Dziekan

                                                                                                                      Klaudia Radomska

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola