W grupie III „ Biedronki” był realizowany program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. 
Najskuteczniejszym działaniem w dziedzinie profilaktyki chorób odtytoniowych jest zapobieganie paleniu tytoniu. 
Niezbędnym elementem wychowania zdrowotnego, od najmłodszych lat zważywszy na szczególnie niekorzystne zjawisko biernego palenia. 
Dla dzieci w wieku przedszkolnym bierne palenie oznacza między innymi:
– zwiększoną częstość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego
– zaburzenia rozwoju psychoruchowego
– zaburzenia zachowania dziecka
– zmniejszoną gotowość szkolną
– mniejszą odporność na infekcje
Podczas realizacji programy dzieci usystematyzowały soją wiedzę na temat szkodliwości dymu tytoniowego, zaczęły zastanawiać się, w jaki sposób można i trzeba zachowywać się, gdy narażone są na wdychanie dymu z papierosa .

 

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola