Przedszkole otrzymało

CERTYFIKAT ,,SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

Z przyjemnością informujemy, że przedstawiciele z naszego Przedszkola  w dniu 07.11.2017r. wzięli udział w Festiwalu Szkół Promujących Zdrowie, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 38 i z rąk Pana Prezydenta            dr Krzysztofa Żuka otrzymali

Miejski Certyfikat ,,SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”.

Reprezentacja naszego Przedszkola to:

  1. Dzieci: Lena K., Maja D., Filip K.
  2. Barbara Bartnik – nauczyciel, koordynator, członek zespołu ds. promocji zdrowia,
  3. Violetta Kowalik – Dyrektor Przedszkola nr 13

Aby otrzymać Certyfikat ,,Szkoła Promująca Zdrowie” brano pod uwagę spełnienie następujących warunków:

aktywność i twórcze zaangażowanie placówki na rzecz promocji zdrowia nie tylko w placówce, ale też w środowisku – w aspekcie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego – przez cały rok szkolny 2016/17

podejmowanie kompleksowych działań w zakresie promocji zdrowia,

dokonanie publicznej prezentacji podjętych przez Przedszkole nr 13 działań związanych z realizacją Programu Szkoła Promująca Zdrowie w formie spotkania z udziałem społeczności przedszkolnej i osób spoza Przedszkola, w celu dzielenia się doświadczeniami. W spotkaniu uczestniczyła Pani Monika Tanikowska – inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania, jednocześnie Miejski Koordynator Szkół Promujących Zdrowie.

prowadzenie podstrony internetowej pod nazwą ,,Szkoła Promująca Zdrowie” i umieszczanie na niej informacji dotyczących realizowanych działań,

złożenie wniosku o nadanie Miejskiego Certyfikatu ,, Szkoła Promująca Zdrowie” ,

uzyskanie rekomendacji Miejskiego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie oraz Przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. Szkół Promujących Zdrowie do nadania Miejskiego Certyfikatu ,,Szkoła Promująca Zdrowie”.

Dyrektor Przedszkola nr 13 Violetta Kowalik serdecznie dziękuje za zaangażowanie w realizację programu:

całej SPOŁECZNOŚCI PRZEDSZKOLNEJ – dzieciom, nauczycielom, pracownikom administracyjno – obsługowym,

RODZICOM,

KOORDYNATOROM: p. Barbarze Bartnik, p. Zofii Kluziak,

ZESPOŁOWI ds. promocji zdrowia w naszej placówce: p. Agnieszce Zborowskiej, Barbarze Bartnik, Zofii Kluziak.

Rozpoczęte działania prozdrowotne w naszym Przedszkolu będą kontynuowane w następnych latach.

Informacja dotycząca uroczystości Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie została zamieszona na głównej stronie Urzędu Miasta Lublin https://www.lublin.eu w czerwonym banerze oraz w zakładce Mieszkańcy-Edukacja https://www.lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualności.

 

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola