W piątek 16 września przedszkolaki z grupy,,Leśne Ludki” uczestniczyły w XIII Igrzyskach Kalinowszczyzny zorganizowanych w ramach Narodowego Dnia Sportu w Szkole Podstawowej nr 23
Do udziału w zawodach przystąpiły trzy przedszkola:Przedszkole nr 50,54 i nasza 13.
W zawodach startowało dziesięciu zawodników z każdego przedszkola.Od pierwszej konkurencji do ostatniej walka między uczestnikami była zacięta i zarówno sportowcom jak i kibicom towarzyszyły sportowe emocje.
Trzynastka zajęła wspaniałe drugie miejsce !
Wszyscy jesteśmy dumni z naszych Sportowców!
Medale, dyplom i puchar wręczył Zwycięzcom Pan Kamil Dąbrowski, Dyrektor Szkoły, która nas gościła.
Oprócz sportowych emocji wszystkie  przedszkolaki dały przykład  jak  powinni zachowywać się prawdziwi sportowcy i kibice podczas rozgrywek sportowych.Gratulacje!☺️
                  
                                   Barbara Zelent-Lipińska 
W dniu 15 września w naszym przedszkolu odbył się Międzynarodowy Dzień Kropki. Celem tego dnia było ukazanie piękna w postaci prostej kropki oraz wzbudzanie u dzieci kreatywności, pomysłowości i zachęcanie ich do tworzenia, działania. Dzieci tego dnia poznały historię dziewczynki oraz jej kropki, tworzyły swoje kropki i rozwijały swoje umiejętności.
Poniżej krótka fotorelacja.
 
 
 
 

Konsultacje z nauczycielkami w roku szkolnym 2022/2023:

  1. Konsultacje telefoniczne: numer telefonu służbowego: 661 305 437
  2. Konsultacje mailowe
  3. Konsultacje stacjonarne

 

GR. I

Anna Wierzyńska  awierzynska@p13.lublin.eu

Poniedziałek 11.30 – 12.00

Środa 15.30 – 16.00

GR.II

Klaudia Stacharska  kstacharska@p13.lublin.eu

            Wtorek 11.45 – 12.15

            Piątek 11.30 – 12.00

 

Małgorzata Gułaś mgulas@p13.lublin.eu

            Wtorek 14.00 – 14.30

            Środa 14.00 – 14.30

GR.III

Natalia Bartoszek nbartoszek@p13.lublin.eu

            Wtorek 13.30 – 14.00

            Czwartek 10.30 – 11.00

Beata Rudzińska brudzinska@p13.lublin.eu

            Wtorek 10.30 – 11.00

            Środa 13.30 – 14.00

GR. IV

Agnieszka Zborowska azborowska@p13.lublin.eu

            Wtorek 10.00 – 10.30

            Środa 10.00 – 10.30

Małgorzata Gułaś mgulas@p13.lublin.eu

            Wtorek 14.00 – 14.30

            Środa 14.00 – 14.30

GR.V

Barbara Zelent – Lipińska bzelent@p13.lublin.eu

            Wtorek 9.30 – 10.00

            Środa 10.30 – 11.00

Rytmika 

Maria Wrońska mwronska@p13.lublin.eu

            Czwartek 11.00 – 11.30 

Język angielski 

             Inga Dobieżyńska idobiezynska@p13.lublin.eu

             środy 9.00 – 9.30 

Pedagog specjalny

Izabela Oroń ioron@p13.lublin.eu

            Piątki 15.30 – 16.00

Psycholog

Zofia Wierzbicka zwierzbicka@p13.lublin.eu

Środy 9.00 – 9.30

Logopeda

Aleksandra Nowosad anowosad@p13.lublin.eu

            Wtorek 12.00 – 12.30

Środa  12.00 – 12.30

 

Szanowni Rodzice,

Serdecznie zapraszamy w dniu 1 września 2022 r (tj. czwartek) wszystkie Dzieci zakwalifikowane do naszego Przedszkola na nowy rok szkolny 2022/2023.

Przyprowadzanie – w godz. 6.00 – 8.15, odbieranie  –  do godz. 17.00

Informujemy, że na terenie naszej placówki obowiązują Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki dotyczące przedszkoli. W związku z powyższym prosimy o postępowanie zgodnie z obowiązującą w naszej placówce Procedurą dotyczącą działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 opracowaną  na podstawie w/w wytycznych. Wymieniona Procedura jest na bieżąco aktualizowana                     i podawana Państwu do wiadomości (tablica ogłoszeń, drzwi wejściowe do placówki, strona internetowa przedszkola, dziennik elektroniczny). W celu MAKSYMALNEJ OCHRONY ZDROWIA Dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola, Pracowników Przedszkola, Rodziców i innych osób przebywających na naszym terenie  – PROSIMY O PRZESTRZEGANIE WSZELKICH REKOMENDACJI ORAZ ZAKAZÓW I NAKAZÓW związanych z w/w Procedurą.

WAŻNE!!!!! Do Przedszkola prosimy przyprowadzać WYŁĄCZNIE dzieci zdrowe.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z dokumentami obowiązującymi w naszej placówce, w szczególności ze Statutem, Podstawą programową wychowania przedszkolnego, Procedurami, Kodeksem Przedszkolaka oraz innymi  – znajdującymi się na stronie internetowej naszej placówki w zakładce O NAS – dokumenty przedszkola.

Szczegółowe informacje i ustalenia nt. pobytu dzieci w Przedszkolu nr 13 będą omówione na zebraniu organizacyjnym z Dyrektorem i Nauczycielami w dniu 05 września 2022 r. od godz. 16.00.     

Przebieg zebrania:

  1. Spotkanie z Dyrektorem i Nauczycielami – g. 16.00 – 17.00
  2. Spotkanie z Nauczycielami w grupach – od g. 17.00

Ponadto informujemy, że 1 września 2022 Rodzice dzieci nowoprzyjętych otrzymają indywidualny kod dla dziecka, którym będą się posługiwać dwukrotnie w ciągu dnia – rejestrując na tabletach znajdujących się w holu – godzinę wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola. We wrześniu otrzymacie Państwo również numer konta swojego dziecka, na który należy dokonywać opłat za przedszkole. Pierwsza opłata do 10. października 2022 (za wrzesień 2022 – kwota będzie podana sms-em na numer telefonu Rodzica). Prosimy o terminowe wpłaty.

 

 

Z poważaniem

 Dyrektor, Nauczyciele oraz Pracownicy administracyjno – obsługowi Przedszkola nr 13

We czwartek 14 lipca dzieci z grupy łączonej ,,Pszczółki “i ,,Biedronki” uczestniczyły w warsztatach plastycznych w Bibliotece im. H.Łopacińskiego przy ul.Lwowskiej. Inspiracją do zajęć plastycznych był wiersz pt.,,Maczek”
Dzieci wykonały piękne  prace plastyczne, które zabrały ze sobą do przedszkola.
 
Barbara Zelent-Lipińska
 
 
 
 
 
 
 
 
We czwartek 23 czerwca dzieci z gr.,,Pszczółki ” zostały zaproszone na Dzień Radości ,który  był zorganizowany  na boisku przy kościele Salezjanów.
Atrakcji było mnóstwo więc dzieci bawiły się doskonale. A oto fotograficzna relacja z tego wydarzenia.
Barbara Zelent- Lipińska 
 
 
 

“Zabawa sensoryczna w grupie Wiewiórek – malowanie stopami. Podczas zajęć dzieci miały możliwość rozbudzenia swojej wyobraźni dotykowej oraz utrwalenia kolorów. Uśmiechy na twarzach dzieci mówiły same za siebie. Polecamy każdemu, to była naprawdę świetna zabawa! 🙂

Natalia Bartoszek 

 

Galeria

Galeria

Archiwa

BIP przedszkola